pondelok 23. novembra 2015

...keď sa robí Business srdcom ♥


Mali sme s Duracelkou krátky výlet na Slovensko. Navštívili sme starých rodičov, stihli sme aj prastarkých, ale to hlavné prečo sme cestovali...? 
Tak čítajte a dozviete sa!

nedeľa 8. novembra 2015

Veríš v Mamu? V lone matky boli dve deti, spýtal sa jeden druhého: "Veríš v život po pôrode?"
Druhý odpovedal: "Prečo? Samozrejme. Tam musí byť niečo po pôrode. Možno, že sme tu, aby  sme sa pripravili na to, čo bude neskôr."
"Nezmysel" povedal prvý. "Neexistuje žiadny život po pôrode. Aký život by to bol?"
Druhý povedal: "Ja neviem, ale tam bude viac svetla ako tu. Možno, že budeme chodiť nohami a jesť ústami. Možno budeme mať iné zmysly, ktoré teraz nepoznáme."

Prvý odpovedal: "To je absurdné...chôdza je nemožná, a jesť ústami? Smiešne! Pupočná šnúra dodáva výživu a všetko čo potrebujeme, ale je tak krátka! Život po pôrode je tak logicky vylúčený."

Druhý trval na svojom: "No ja myslím, že, niečo tam je a možno je to iné ako tu. Možno, že tam už nebudeme potrebovať pupočnú šnúru."
Prvý odpovedal: "Nezmysel! A navyše, ak tam je život, tak prečo sa odtiaľ ešte nikdy nikto nevrátil späť? Pôrod je koniec života, a ďalej nie je nič než ticho, tma a zabudnutie. Nikde sa nedostaneme."

"No ja neviem," povedal druhý, " ale určite stretneme Mamu, a ona sa o nás postará."
 

Prvý odpovedal? " Mamu? Ty skutočne veríš v Mamu? To je na smiech! Ak Mama existuje, tak potom, kde je teraz? 

Druhý odpovedal: "Je všade okolo nás. Sme ňou obklopení. Sme jej súčasťou. To je ona, v kom žijeme. Bez nej by tento svet ani nemohol existovať."

Povedal prvý: "No ja ju nevidím, je teda logické, že neexistuje."
Na čo druhý odpovedal: "Niekedy, keď je ticho a skutočne sa sústredíš a pokúsiš sa počúvať, môžeš vnímať jej prítomnosť, môžeš počuť jej milujúci hlas, prehovárajúci zhora." 


 Tento príbeh je síce už staršieho data, ale mne sa dostal pod nos až dnes! Veľmi ma potešilo, že takéte úvahy nemám len ja, ale aj pán Léleknek!